HOLMSUNDSVÄGEN

2019

Om Holmsundsvägen-projektet

Ett projekt där vi under 2021 bytte cirka 350 fönster fördelat på 7 huskroppar.

Då detta var k-märkta hus så blev valet kulturfönster från Hälsinge dörren då dom nya fönstren hade som krav att efterlikna dom nya fönstren i både funktion, material och utseende.

Vi fick även förtroendet att måla om fasaden på samtliga hus samt byta taket på 3 huskroppar. Ett väldigt lyckat projekt där vi framförallt lyckades med att behålla den gamla stilen.


Vill du veta mer om våra projekt?
Kontakta oss!