Våra Kundcase

Uppsala

Ett projekt där vi under 2022 bytte cirka 200 fönster.

Holmsundsvägen

Ett projekt där vi under 2021 bytte cirka 350 fönster fördelat på 7 huskroppar.

Korsnäsvägen

Ett projekt där vi under 2019 bytte cirka 180 fönster och fönsterdörrar.

Tallåsvägen

Ett projekt där vi under 2020 bytte cirka 250 fönster och fönsterdörrar fördelat på 2 huskroppar.

Bomhus

Ett projekt där vi under 2018 bytte cirka 1500 fönster och fönsterdörrar.

Fler projekt kommer strax!