Vår Process

Här kan du få en överblick på hur vi arbetar med alla våra projekt!
Tveka inte på att kontakta oss om du skulle ha några frågor eller funderingar.

Kundkontakt / presentation av företaget


Ett första möte där vi presenterar företaget, vilka vi är samt hur vi arbetar.

Behovsanalys


Vi gör en behovsanalys tillsammans med kund där vi går igenom önskemål samt ger expertisråd vad vi tycker är passande och smart för just det specifika objektet.

Projektering


Vi gör en produktupphandling samt projekterar övriga kostnader för att få fram ett skräddarsytt anbud att presentera.

Anbudsgenomgång


Vi bokar in ett möte där vi grundligt går igenom anbudet tillsammans, alltifrån produkter och tillvägagångssätt till tidsplaner och leveranstider.

Avtal


Förhoppningsvis så känner ni ett stort förtroende för oss och ett avtal signeras av båda parter.

Kontrollmätning / beställningar


Vi kontrollmäter och går igenom alla specifikationer för att sedan tillverka och beställa berörda produkter.

Infomöte


Vi sätter nu ett datum för projektstart samt går igenom samarbetet gentemot hyresgäster samt övrig information runt projektet, aviseringar med mera.

Projektstart / beställningar


Vi har under hela projekttiden löpande delbesiktningar för att garantera att kvalitén går i linje med kundens förväntningar och avtal. Dokumentation och egenkontroller sker löpande under projektets gång.

Slutbesiktning


Innan projektet avslutas sker en slutbesiktning och all dokumentation lämnas över. Efter godkänd slutbesiktning så börjar garantitiden att gälla.